Rozważania na temat rosyjskiej teorii barw podstawowych

Jest kilka, w moim mniemaniu, punktów istotnych w artykule na temat barw podstawowych wymagających dodatkowego omówienia, które powinno ułatwić zainteresowanemu czytelnikowi głębsze zrozumienie tematu. Wspomnieć należy także o kilku faktach, które czynią rosyjską teorię tak ciekawą – dopełniając znaczenie koloru w hodowli i selekcji ozdobnych gupików. Zacząć jednak należy jak to zwykle bywa od początku. Zakładam, […]