gen Asian blau

Na początku przedstawię koncepcję hodowców zachodnich – popularniejszą w świecie hodowców gupików opisującą działanie tego genu. W języku angielskim można poczytać o nim na blogu Alana S. Biasa o gupikach mieczowych. Jest to gen autosomalny dominujący. W heterozygocie azjatycki niebieski upośledza produkcję barwnika w erytroforach, powodując redukcję bądź całkowity zanik barwnika czerwonego – jest to jest główne działanie. Częściowo (ale w znacznie mniejszym stopniu) redukuje także produkcję żółtego barwnika. Generalnie z powodu redukcji produkcji czerwonego barwnika w fenotypie przeważa właśnie guanina i żółty – ryba wygląda na bardziej błyszczącą. Słyszałem, że nim dłużej hoduje się linię z tym genem bez krzyżówek z zewnątrz tym mocniej zaczyna redukować także żółty barwnik. Problem z tą koncepcją jest taki, że genów upośledzających produkcję czerwonego barwnika jest rozróżnianych kilka. Jest european blau, hellblau i ivory. Każdy z nich działa w trochę inny sposób. Natomiast koncepcja rosyjskich hodowców jest inna. Twierdzą oni, że jest jeden gen upośledzający produkcję czerwonego pigmentu. Jest to gen należący do barw podstawowych i zapis genotypu tylko z nim będzie wyglądał: MMGGeeXX – całkowity zanik czerwonego barwnika. Jak w przypadku wszystkich genów barw podstawowych jest on autosomalny recesywny. Różnice w fenotypie pochodzą zaś od samej natury czerwonego pigmentu u gupików. Najlepiej opisać to na przykładzie całej czerwonej ryby. Takie gupiki powstały przez selekcję ryb z częściowymi czerwonymi plamami, wzorkami i plamkami. Wybierano osobniki z jak największą ilością takich czerwonych plam i krzyżowano między sobą stopniowo uzyskując coraz to bardziej czerwone ryby. Naturalnym więc jest, że gen upośledzający produkcję czerwonego barwnika na różne obszary czerwone różnie będzie oddziaływał gdyż wywodzą się one z różnych genów czerwonego.
Więcej szczegółów co do koncepcji rosyjskich hodowców znajdziecie tutaj i tutaj.

Ryby Bolka Gawła:
czmos12 mosk6