Przeźroczysta łuska cz. II

W tym wpisie: Przeźroczysta łuska cz. I postawiłem hipotezę na temat działania genu nazwanego roboczo Przeźroczysta łuska. Hipoteza brzmiała: “gen przeźroczystej łuski wpływa na kształt płetwy ogonowej poprzez zmianę syntezy guaniny”

Posłużyłem się obrazkami z internetu, żeby jakoś zobrazować działanie genu przeźroczystej łuski na delcie.

Zacząłem zwracać baczniejszą uwagę na publikowane w sieci obrazki gupików z tym genem (zwłaszcza z dużą płetwą). W mojej własnej linii rakietek zaczęły się pojawiać rybki z dużą płetwą. Porównanie pod mikroskopem pokazało, że poziom guaniny u braci z szerokim ogonkiem i braci z rakietkowym ogonkiem jest zbliżony. Dodatkowo Alan Bias przy pomocy mikroskopu zaobserwował nowy, wartościowy w rozważaniach fakt. Opublikował zdjęcia, na których widać, że przeźroczysta łuska (zwana dalej TSc) wpływa przede wszystkim na melanofory, nie na guaninę.

Samczyk z dużą płetwą, który pojawił się w mojej linii rakietek

Na tę chwilę następująca hipoteza wydaje się być dobra: przeźroczysta łuska nie powoduje zmniejszenia płetwy z delty do rakietki poprzez redukcję guaniny.

Pozostaje nierozwiązany kluczowy problem. Wszystkie osobniki rakietek jakie widziałem miały w fenotypie ekspresję genu przeźroczystej łuski.

Nasuwają się dwie hipotezy:

  1. Przeźroczysta łuska nie jest konieczna do otrzymania rakietki. Innymi słowy rakietka jest niezależna od przeźroczystej łuski.
  2. Przeźroczysta łuska wpływa na kształt ogonka w inny sposób, którego mechanizm nie jest na tę chwilę znany.

1a. Specjalnym przypadkiem hipotezy nr 1 może okazać się obecność innego (bądź większej ilości genów) potrzebnych do otrzymania rakietki, które w fenotypie objawiają się tak jak przeźroczysta łuska.

W dalszych pracach hodowlanych będę się starał zweryfikować powyższe hipotezy. Wartościowym faktem byłoby pokazanie się w mojej hodowli samczyka rakietki bez obecności przeźroczystej łuski. Czas pokaże czy natura zechce wesprzeć którąś z wymienionych wyżej hipotez czy też przedstawi jakieś nowe fakty, które przestawią tok rozumowania na nowe tory.